EN / FA

فعالیت قابل اطمینان و منحصر به فرد ما بر پایه نزدیک به یک قرن مدیریت صحیح و پایبندی به اصول و ارزش‌ها بنا نهاده شده که در قلب آن، ایمنی، کیفیت، اخلاق و حفاظت از سرمایه گذاری‌ها جای گرفته است. ارزش‌هایی که عمیقاً باور داریم، با آن‌ها زندگی می‌کنیم، و می‌توان آن را در تمامی پروژه‌های انجام شده ی شایگان مشاهده کرد.

تاریخچه شایگان - تاسیس ۱۳۰۷

گروه شایگان از معتبرترین شرکت‌های مدیریت و اجرای پروژه‌های مهندسی و عمرانی ایران است، که با همراهی مشتریان‌ خود پروژه‌های متحول کننده‌ای را برای رشد اقتصاد و توسعه پایدار خلق کرده است. شرکت شایگان از زمان بدو تاسیس، تعداد چشمگیری از پروژه‌های عظیم عمرانی و زیرساختی را با احداث ده‌ها پل و صد‌ها کیلومتر راه و راه آهن و ساختمان به سرانجام رسانده است.


پروژه‌های ویژه


 • راه آهن تهران تبریز

 • تونل راه آهن میانه به تبریز

 • پل راه آهن

 • تونل - تهران تبریز

 • وزارت مسکن

 • دانشگاه ملی

 • دانشگاه ملی

 • دانشگاه ملی

 • مجتمع مسکونی بهجت آباد

 • مجتمع مسکونی بهجت آباد

 • کانال آب قزوین

 • کانال آب قزوین

 • کانال آب قزوین

 • کانال آب قزوین

 • کانال آب قزوین

 • دانشگاه گیلان

 • دانشگاه گیلان

 • دانشگاه گیلان

 • مجتمع سیمان مشهد

 • مجتمع سیمان مشهد

 • بزرگراه نیایش

 • مجتمع مسکونی ایران زمین

 • مجتمع مسکونی ایران زمین

 • مجتمع مسکونی ایران زمین

 • مجتمع مسکونی ایران زمین

 • مجتمع مسکونی ایران زمین

 • بزرگ‌راه نیایش

 • بزرگ‌راه نیایش

 • بزرگ‌راه نیایش

 • مجتمع مسکونی مهرگان

 • مجتمع مسکونی مهرگان

 • مجتمع مسکونی مهرگان

 • مجتمع مسکونی مهرگان

 • فرشته پالاس

 • فرشته پالاس

 • فرشته پالاس

 • فرشته پالاس

 • فرشته پالاس

 • فرشته پالاس

 • بزرگراه اربیل عراق

 • بزرگراه اربیل عراق

 • بزرگراه اربیل عراق

 • بزرگراه اربیل عراق

 • بزرگراه اربیل عراق

 • مجتمع لادن

 • مجتمع لادن